Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to �нтеллектуальная Кобринщина

Кароткі змест Дзесяцігадовая аповесць пра ваенныя справы... Крыштофа Радзівіла

Асаблівасці творчасці

А. Рымша лічыцца заснавальнікам панегірычнай паэзіі, піянерам сілабікі ў старажытнай беларускай літаратуры.

Вершы «На... гербы... Льва Сапегі» і «На гербы яснавельможнага пана, пана Тэадора Скуліна, ваяводы наўгародскага» пачынаюцца агульнымі разважаннямі. Потым аўтар апісвае і тлумачыць кожны сімвал у гербе. У канцы твора — пажаданні магнатам ад імя паэта. Панегірык «На герб яснавяльможнага пана Астафея Валовіча...» вылучаецца сцісласцю, ён складаецца з чатырох радкоў:

Што две стрелы, што врубы, што лелей значат, То вси люди мудрые вельми горазд бачать, Который зацный тот дом за герб уживаеть. Верь мне, иж там господу цноту свою маеть.