Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to �нтеллектуальная Кобринщина

Кароткі змест Пруская вайна

У першай частцы ўзнаўляецца легендарная радаслоўная заснавальнікаў польскай дзяржавы. У другой — апісваецца пераможная бітва з рыцарамі Тэўтонскага ордэна пад Грунвальдам. Рыцарам супрацьстаяць беларускія, літоўскія, польскія, рускія, татарскія палкі. Трэцяя частка паведамляе пра вяселле караля Ягайлы з маладзенькай беларускай шляхцянкай Соф'яй Галыпанскай, ад якой 74-гадовы манарх урэшце дачакаўся наследніка.

Мастацкія асаблівасці

Твор складаецца з тысяча трохсот радкоў, напісаных гекзаметрам. Часткі паэмы сюжэтна слаба звязаны паміж сабой. Пэўным чынам аб'ядноўвае іх вобраз князя Вялікага княства Літоўскага, потым караля Польшы Ягайлы і праслаўленне караля Сігізмунда.

Цікавасць выклікае 2-я частка, прысвечаная Грунвальдскай бітве 1410 г. Я. Вісліцкі адзін з першых у літаратуры таго часу звярнуўся да лёсаноснай для славян і балтаў падзеі стогадовай даўніны.

У паказе Я. Вісліцкім Грунвальдская бітва — гэта змаганне народаў, хоць значнае месца на старонках паэмы займаюць вобразы Ягайлы і Вітаўта.

Сцвярджаючы, што на гераічных падзеях мінулага павінны вучыцца маладыя сучаснікі, аўтар твора побач з гэтым зычыў свайму і іншым народам спакою і міру. «Каб жылі ўсе народы шчасліва, каб ваенны гром абышоў свет сармацкі здалёку, на лемяшы прызначым мячы баявыя...», — пісаў паэт напрыканцы твора.

Адзін з першых сярод творцаў эпохі Сярэднявечча Я. Вісліцкі ўжыў у «Прускай вайне» назвы Белая Русь, Беларусь, беларусы:

Правіў краінай Ягайла...

Правіў жмудзінамі дзікімі, дзе мацярык наш знікае,

Пеніцца ў злосці Балтыйскае мора трывожна і грозна,

I Беларуссю, праслаўленай смеласцю воінаў, правіў.

...Вітаўт з праслаўленым братам Ягайлам палкі ўзначаліў,

Тых, хто штогод у Літве засяваў урадлівыя нівы,

Краю, багатага пушчай бяскрайняй, азёрных вод люстрам,

Сеючых смерць беларусаў, што лоўка валодаюць лукам.

...Далей ў радах багатырскіх наперад ідуць беларусы.

З коп'ямі крочаць за імі літоўцы бясстрашна.

...Бітва кіпіць, сутыкнуліся, быццам магутныя хвалі.

Сеча — і мёртвыя целаў узгоркі паўсюль вырастаюць,

Смерць раскідала парадкі, сплываюць крывавыя рэкі.